15 november 2016

Naar het bos.Metend rekenen - groepswerk.

In kleine groepjes schatten en meten we de hoogte van de klas, de breedte van de gang, de lengte van onze lessenaar, ...
 Dit alles meten we met natuurlijke maateenheden. We kiezen voor doosjes, schriften, kaarten ... 
Oefenen maar!