17 april 2013

Een zuchtje lucht

Net voor de vakantie leerden we in de lessen wereldoriëntatie over lucht.
Wat zijn de eigenschappen van lucht? Hoe werkt een luchtballon? ...
We hadden heel wat groepswerk, maakten vliegtuigjes volgens een stappenplan en knutselden een windmolentje. Geniet mee van de foto's.